Pon - Pet : 08:00 - 16:00
omega@omegabroker.me
020.237.729

Gradimo stabilne poslovne odnose

Naše usluge

Naši klijente su naši prijatelji kojima smo potpuno posvećeni . Trudimo se da razumijemo cjelokupno poslovanje svakog klijenta kako bi im pomogli da sagledaju sve aspekte rizika koji mogu negativno uticati na njihovo poslovanje. Upoznajući se sa našim klijentima i specifičnostima poslovanja, u mogućnosti smo da predložimo optimalna osiguravajuća pokrića, posebno sa stanovišta „cijena-kvalitet“.

Shodno zakonskim odrednicama, svim našim klijentima obezbjeđujemo sledeći set usluga:

  • Izrada analize rizika i preporuke odgovarajućih pokrića rizika,
  • Procjena solventnosti društva za osiguranje na osnovu podataka o poslovanju tog društva,
  • Provjera sadržaja polisa osiguranja i predviđenih pokrića rizika,
  • Pružanje pomoći za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju (polise osiguranja), prilikom zaključenja ugovora, tokom trajanja ugovora o osiguranju, a posebno nakon nastupanja osiguranog slučaja (štete),
  • Praćenje svih ugovornih rokova koji proizilaze iz ugovora o osiguranju, na način da se klijent savjetuje u vezi svih potrebnih radnji koje su od značaja za očuvanje, odnosno ostvarivanje prava iz ugovora o osiguranju.

Pored navedenih, zakonom definisanih usluga, Omega broker može pružiti i:

  • Sve potrebne konsultacije po ranije ugovorenim polisama osiguranja, posebno kod neprijavljenih šteta iz prethodnog perioda,
  • Optimizaciju postojećih osiguravajućih pokrića,
  • Konsultacije prilikom investicionih aktivnosti kako bi se procijenio osiguravajući aspekt i projektovali troškovi osiguranja,
  • Obuke zaposlenih u vezi sa poslovima osiguranja.